کانون تبلیغات پرستونگار با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی؛ فعالیت خود را از سال 1370

درعرصه کلیه امور چاپ وتبلیغات آغاز نمود.

عمده ترین فعالیت های این مجموعه به شرح ذیل می باشد .

  • واردات هدایای تبلیغاتی نفیس به صورت مستقیم وبدون واسطه
  • طراحی وساخت انواع تندیس لوح ومدالیون جهت همایش ها ومراسم
  • طراحی وساخت انواع بج ونشان سینه
  • طراحی واجرای کلیه امور چاپی
  • طراحی وساخت انواع تابلوهای تبلیغاتی وتابلوی طبقات
  • ارائه هدایای تبلیغاتی مخصوص نمایشگاه وهمایش ها
  • ساخت انواع پرچم تبلیغاتی وتشریفاتی
  • طراحی وساخت انواع ماکت