یکی از کارهای تخصصی پرستونگار ساخت مدال است. ساخت مدال غالبا در فرم گرد صورت میگیرد .معمولا سه نوع حالت آبکاری طلا ، نقره وبرنزی در مدال رعایت می شود .

مدال هم به صورت آویز و هم داخل جعبه قرار میگیرد .

نمونه های اجرا شده :

مدال آویز قهرمانی

ساخت مدال همایش مدرسه سازان

کانون تبلیغات پرستونگار با برگرفتن از سالها تجربه مدل سازی تاکنون اقدام به طراحی وساخت چندین ماکت تخصصی وحجیم با جزئیات متفاوت در اندازه و ابعاد گوناگون نموده است .

 

ماکت

ماکت نیروگاه رامین

 

پرستونگار با دریافت وبررسی لوگوی شرکت ها اقدام به ساخت بج سینه ویا پلاک های شناسایی افراد به صورت رنگی برنزی ویا حتی ریخته گری می نماید.