کانون تبلیغات پرستونگار با برگرفتن از سالها تجربه مدل سازی تاکنون اقدام به طراحی وساخت چندین ماکت تخصصی وحجیم با جزئیات متفاوت در اندازه و ابعاد گوناگون نموده است .

 

ماکت

ماکت نیروگاه رامین