خودکار نفیس

معمولا از جنس فلزی می باشد که داخل جعبه ای شیک و از برندهای گوناگون موجود است. معمولا روی این خودکار ها امکان حکاکی نیز هست.خودکار اگر نفیس باشد معمولا هدیه ای بسیار عامه پسند است.