خودکار نفیس

معمولا از جنس فلزی می باشد که داخل جعبه ای شیک واز برندهای گوناگون موجود است. معمولا روی این خودکار ها امکان حکاکی نیز هست.خودکار اگر نفیس باشد معمولا هدیه ای بسیار عامه پسند است.