پرستونگار

ساخت تندیس حجمی بر پایه ریخته گری کامل آرم مورد نظر صورت گرفته است که آبکاری کامل برنزی و با رنگ ثابت می باشد.

نمونه های ساخته شده تندیس حجمی

  • تندیس جشنواره گردشگری
  • تندیس جشنواره صنعت و معدن
  • تندیس جشنواره شیرینی وشکلات
  • تندیس جشنواره حمایت از محیط زیست
  • تندیس جشنواره ملی تولید کنندگان جوان